Schedule of the Proscenium Plays

 
10th November
7 pm - Buhe Barian
Dir: M.K. Raina.
Punjabi
1.5 hours

11th November
7 pm - Ek Nayi Shuruat
Dir: Naresh Prerna
1 hour 20 min

12th November
2 pm, 7 pm - Shambukvadh
Dir: Sudhanva Deshpande
1.5 hours